آخرین رویدادها

بولتن ۹۷

جهت دریافت بولتن مهرماه سال ۱۳۹۷ افراتاب ر روی لینک زیر کلیک کنید.بولتن مهر ۹۷

لیست محصولات ۱۳۹۹

جهت دریافت لیست سال ۱۳۹۹ افراتاب بر روی لینک زیر کلیک کنید.لیست محصولات ۱۳۹۹

بولتن ۹۶

جهت دریافت بولت سال ۱۳۹۶ افراتاب ر روی لینک زیر کلیک کنید.بولتن ۹۶

بولتن ۹۵

جهت دریافت بولتن سال ۱۳۹۵ افراتاب بر روی لینک زیر کلیک کنید.بولتن ۹۵

بولتن ۹۴

جهت دریافت بولتن سال ۱۳۹۴ افراتاب بر روی لینک زیر کلیک کنید.بولتن ۹۴

خط مشی

خط مشی

گواهینامه ها و افتخارات افراتاب

آبان ۷۹ : اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنایع اردیبهشت ۸۴ : کسب رتبه برتر از اولین جشنواره مدیر...

گواهی نامه استاندارد مدیریت کیفیت

سال ۱۳۹۶ تمدید گواهی نامه استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه همکار افراتاب (ISO۱۷۰۲۵) دریاف...

برگزیده کشوری سازمان استاندارد در سال ۹۵

برگزیده کشوری سازمان استاندارد در سال ۹۵